message_codiv19

 2009 Official Selection, film index

Genius Party Beyond

Genius Party Beyond

 1. Overview
 2. Fact Sheet

Five original segments by five different filmmakers.

The film

 • Film identity

  Original title: Genius Party Beyond

  Directed by: Mahiro MAEDA, Kazuto NAKAZAWA, Shinya OHIRA, Tatsuyuki TANAKA, Koji MORIMOTO

  Filmography

  • "Terror in Resonance" (2014)
  • "Samurai Champloo" (2004)

  Country: Japan

  Year of production: 2008

  Running time: 01 h 21 min 06 s

 • Technique

  Category:

  Process: Colour

 • Credits

  Directed by: Mahiro MAEDA, Kazuto NAKAZAWA, Shinya OHIRA, Tatsuyuki TANAKA, Koji MORIMOTO

  Production: STUDIO 4°C, Eiko TANAKA

  Distribution: STUDIO4°C CO., LTD., Marimi SAKURAI

  Script: Mahiro Maeda, Kazuto Nakazawa, Shinya Ohira, Tatsuyuki Tanaka, Koji Morimoto

  Graphics: Mahiro Maeda, Kazuto Nakazawa, Shinya Ohira, Tatsuyuki Tanaka, Koji Morimoto

  Storyboard: Mahiro Maeda, Kazuto Nakazawa, Shinya Ohira, Tatsuyuki Tanaka, Koji Morimoto

  Layout: Yusuke Takeda, Minoru Nishida, Katsu Nozaki, Tatsuyuki Tanaka, Marefumi Niibayshi

  Sets: Yusuke Takeda, Minoru Nishida, Katsu Nozaki, Tatsuyuki Tanaka, Marefumi Niibayshi

  Animation: Mahiro Maeda, Kazuto Nakazawa, Shinya Ohira, Tatsuyuki Tanaka, Koji Morimoto

  Camera: Kimihito Kubo, Yusuke Hirota, Tomoko Washida, Takashi Ishida, Takayuki Kusaki

  Compositing: Kimihito Kubo, Yusuke Hirota, Tomoko Washida, Takashi Ishida, Takayuki Kusaki

  Music: Akira Ifukube, Warsaw Village Band, Minami Nozaki, Juno Reactor

  Voice: Urara Takano, Koneko Edoya, Arata Furuta, Shoko Takada, Akiko Suzuki, Kazuya Ichijo, Shiro Sano, Kaoru Mizuhara, Yoko Kanno, Kensaku Kobayashi